Có 1 kết quả:

zuò jǐng guān tiān ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to view the sky from the bottom of a well (idiom); ignorant and narrow-minded