Có 1 kết quả:

zuò biāo ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

coordinate (geometry)