Có 1 kết quả:

zuò biāo

1/1

zuò biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

coordinate (geometry)