Có 1 kết quả:

zuò yào

1/1

zuò yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

suppository