Có 1 kết quả:

zuò jiàng luò sǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to do a parachute jump