Có 1 kết quả:

zuò diàn tī

1/1

zuò diàn tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take an elevator