Có 1 kết quả:

kuàir bā máo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) one yuan or less
(2) around 80 cents or one dollar