Có 1 kết quả:

kuài jūn

1/1

kuài jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

truffle (edible root fungus)