Có 1 kết quả:

jiān gù xìng ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

firmness