Có 1 kết quả:

jiān gù xìng

1/1

jiān gù xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

firmness