Có 1 kết quả:

jiān rěn bù bá

1/1

Từ điển Trung-Anh

fortitude