Có 1 kết quả:

jiān gē ㄐㄧㄢ ㄍㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tenge (Kazakhstan currency) (loanword)