Có 1 kết quả:

jiān yì

1/1

jiān yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) firm and persistent
(2) unswerving determination