Có 1 kết quả:

jiān yìng ㄐㄧㄢ ㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hard
(2) solid