Có 1 kết quả:

jiān kǔ zhuó jué ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

persisting despite trials and tribulations (idiom); conspicuous determination