Có 1 kết quả:

jiān zhēn bù qū ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

faithful and unchanging (idiom); steadfast