Có 1 kết quả:

jiān zhēn bù yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

unyielding integrity (idiom); unwavering