Có 1 kết quả:

fén mù

1/1

fén mù

giản thể

Từ điển phổ thông

mộ, mồ mả

Từ điển Trung-Anh

(1) grave
(2) tomb