Có 1 kết quả:

fén xué

1/1

fén xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grave