Có 1 kết quả:

zhuì qín

1/1

zhuì qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

same as 墜胡|坠胡[zhui4 hu2]