Có 1 kết quả:

Pō xiàn

1/1

Pō xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) Singapore