Có 1 kết quả:

tǎn

1/1

tǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phẳng phiu

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Để hở ra, lộ. ◎Như: “thản hung lộ bối” 坦胸露背 ló ngực phơi lưng.
2. (Tính) Bằng phẳng. ◎Như: “thản đồ” 坦途 đường bằng phẳng.
3. (Tính) Thảnh thơi, thẳng thắn, trong lòng không vướng mắc. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích” 君子坦蕩蕩, 小人長戚戚 (Thuật nhi 述而) Người quân tử thì thản nhiên thư thái, kẻ tiểu nhân thì thường lo lắng u sầu.
4. (Danh) Chàng rể. ◎Như: “hiền thản” 賢坦 rể của tôi.
5. (Danh) Họ “Thản”.

Từ điển Thiều Chửu

① Phẳng phắn. Trong lòng không vướng vít gì gọi là thản nhiên 坦然.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bằng phẳng, phẳng phiu;
② Thẳng thắn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn. Không có gì xảy ra — Bằng phẳng.

Từ điển Trung-Anh

(1) flat
(2) open-hearted
(3) level
(4) smooth

Từ ghép 120

Àì yīn sī tǎn 愛因斯坦Àì yīn sī tǎn 爱因斯坦bā jī sī tǎn 巴基斯坦bā lè sī tǎn 巴勒斯坦Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 巴勒斯坦解放組織Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 巴勒斯坦解放组织Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu 巴勒斯坦民族权力机构Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu 巴勒斯坦民族權力機構Bā tǎn Qún dǎo 巴坦群岛Bā tǎn Qún dǎo 巴坦群島Bān tú sī tǎn 班图斯坦Bān tú sī tǎn 班圖斯坦bǐ lā xī tǎn 吡拉西坦Bō cí tǎn 波茨坦Bō cí tǎn Gōng gào 波茨坦公告Bō cí tǎn huì yì 波茨坦会议Bō cí tǎn huì yì 波茨坦會議Bō zī tǎn 波兹坦Bō zī tǎn 波茲坦Bù lǐ tǎn ní 布里坦尼Dōng tū jué sī tǎn 东突厥斯坦Dōng tū jué sī tǎn 東突厥斯坦Dōng Tū jué sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 东突厥斯坦解放组织Dōng Tū jué sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 東突厥斯坦解放組織Dōng Tū jué sī tǎn Yī sī lán Yùn dòng 东突厥斯坦伊斯兰运动Dōng Tū jué sī tǎn Yī sī lán Yùn dòng 東突厥斯坦伊斯蘭運動fǎn tǎn kè 反坦克Fàn sī tǎn 范斯坦Hā sà kè sī tǎn 哈萨克斯坦Hā sà kè sī tǎn 哈薩克斯坦hàn tǎn bìng dú 汉坦病毒hàn tǎn bìng dú 漢坦病毒Jí ěr jí sī sī tǎn 吉尔吉斯斯坦Jí ěr jí sī sī tǎn 吉爾吉斯斯坦Jí ěr jí sī tǎn 吉尔吉斯坦Jí ěr jí sī tǎn 吉爾吉斯坦Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn 解放巴勒斯坦人民阵线Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn 解放巴勒斯坦人民陣線jīn huái tǎn bái 襟怀坦白jīn huái tǎn bái 襟懷坦白Jūn shì tǎn dīng bǎo 君士坦丁堡jūn zi tǎn dàng dàng , xiǎo rén cháng qī qī 君子坦荡荡,小人长戚戚jūn zi tǎn dàng dàng , xiǎo rén cháng qī qī 君子坦蕩蕩,小人長戚戚Kāng sī tǎn chá 康斯坦察Kāng sī tǎn cí 康斯坦茨Kù dé sī tǎn 库德斯坦Kù dé sī tǎn 庫德斯坦Kù ěr dé sī tǎn 库尔德斯坦Kù ěr dé sī tǎn 庫爾德斯坦Lā jiǎ sī tǎn bāng 拉賈斯坦邦Lā jiǎ sī tǎn bāng 拉贾斯坦邦Màn hā tǎn 曼哈坦píng tǎn 平坦qiú xué wú tǎn tú 求学无坦途qiú xué wú tǎn tú 求學無坦途Sāng tǎn dé 桑坦德Sī tǎn bèi kè 斯坦貝克Sī tǎn bèi kè 斯坦贝克Sī tǎn dùn 斯坦頓Sī tǎn dùn 斯坦顿Sī tǎn fó 斯坦佛Sī tǎn fó Dà xué 斯坦佛大学Sī tǎn fó Dà xué 斯坦佛大學Sī tǎn fú 斯坦福Sī tǎn fú · Lái fó shì 斯坦福莱佛士Sī tǎn fú · Lái fó shì 斯坦福萊佛士Sī tǎn fú Dà xué 斯坦福大学Sī tǎn fú Dà xué 斯坦福大學Sī tǎn lì 斯坦利Sī tǎn yīn 斯坦因suō jiǎ sī tǎn 羧甲司坦Tǎ jí kè sī tǎn 塔吉克斯坦tài tǎn 泰坦Tài tǎn ní kè Hào 泰坦尼克号Tài tǎn ní kè Hào 泰坦尼克號tǎn bái 坦白tǎn chén 坦陈tǎn chén 坦陳tǎn chéng 坦承tǎn chéng 坦誠tǎn chéng 坦诚tǎn chéng xiāng jiàn 坦誠相見tǎn chéng xiāng jiàn 坦诚相见tǎn dàng 坦荡tǎn dàng 坦蕩tǎn kè 坦克tǎn kè chē 坦克車tǎn kè chē 坦克车tǎn rán 坦然tǎn rán wú jù 坦然无惧tǎn rán wú jù 坦然無懼tǎn shuài 坦率tǎn tú 坦途tǎn yán 坦言Tū jué sī tǎn 突厥斯坦Tú tǎn kǎ mén 图坦卡门Tú tǎn kǎ mén 圖坦卡門Tú tǎn kǎ méng 图坦卡蒙Tú tǎn kǎ méng 圖坦卡蒙Tǔ ěr qí sī tǎn 土尔其斯坦Tǔ ěr qí sī tǎn 土爾其斯坦Tǔ kù màn sī tǎn 土库曼斯坦Tǔ kù màn sī tǎn 土庫曼斯坦Wéi tè gēn sī tǎn 維特根斯坦Wéi tè gēn sī tǎn 维特根斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 乌兹别克斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 乌滋别克斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 烏滋別克斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 烏茲別克斯坦xiōng huái tǎn dàng 胸怀坦荡xiōng huái tǎn dàng 胸懷坦蕩Yī sī tǎn bǎo 伊斯坦堡Yī sī tǎn bù ěr 伊斯坦布尔Yī sī tǎn bù ěr 伊斯坦布爾Yìn dù sī tǎn 印度斯坦Yóu kǎ tǎn 尤卡坦Yóu kǎ tǎn Bàn dǎo 尤卡坦半岛Yóu kǎ tǎn Bàn dǎo 尤卡坦半島Yuē tǎn 約坦Yuē tǎn 约坦