Có 1 kết quả:

Tǎn gá ní kā

1/1

Tǎn gá ní kā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tanganyika on continent of West Africa, one component of Tanzania