Có 3 kết quả:

Âm Pinyin: , ,
Âm Hán Việt: bạt
Unicode: U+577A
Tổng nét: 8
Bộ: tǔ 土 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一ノフ丶丶
Thương Hiệt: GIKK (土戈大大)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/3

phồn & giản thể

Từ điển Thiều Chửu

① Ðào đất.
② Mao bạt 茅坺 mê cỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cục đất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào đất — Đất đào lên.

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đào đất

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như “trần” 塵.
2. (Danh) Tên đất thời xưa.

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như “trần” 塵.
2. (Danh) Tên đất thời xưa.