Có 1 kết quả:

chuí lèi

1/1

chuí lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shed tears