Có 1 kết quả:

chuí lián tīng zhèng ㄔㄨㄟˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧㄥ ㄓㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to govern from behind the curtain
(2) to rule in place of the emperor (idiom)