Có 1 kết quả:

lā jī chē

1/1

lā jī chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

garbage truck (or other vehicle)