Có 1 kết quả:

Lěi gù ㄌㄟˇ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Loi-kaw, capital of Kaya state, Myanmar