Có 1 kết quả:

Yuán qǔ xiàn

1/1

Yuán qǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yuanqu county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi