Có 1 kết quả:

Kěn dīng Guó jiā Gōng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kenting National Park on the Hengchun Peninsula 恆春半島|恒春半岛[Heng2 chun1 Ban4 dao3], Pingtung county, south Taiwan