Có 1 kết quả:

diàn zi ㄉㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cushion
(2) mat
(3) pad