Có 1 kết quả:

diàn dǐ fèi

1/1

diàn dǐ fèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (finance) deductible
(2) excess fee