Có 1 kết quả:

diàn zhī ㄉㄧㄢˋ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to advance funds