Có 1 kết quả:

diàn kuǎn

1/1

diàn kuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

advance (of funds)