Có 1 kết quả:

Āī jí yè yīng ㄚㄧ ㄐㄧˊ ㄜˋ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Egyptian nightjar (Caprimulgus aegyptius)