Có 1 kết quả:

Āī jí dòu ㄚㄧ ㄐㄧˊ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chickpea