Có 1 kết quả:

Āī yīn huò wēn ㄚㄧ ㄧㄣ ㄏㄨㄛˋ ㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eindhoven (city in the Netherlands)