Có 1 kết quả:

Āī bù luó

1/1

Āī bù luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ebro river (in northeast Spain)