Có 1 kết quả:

Āī dé méng dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Edmonton, capital of Alberta, Canada