Có 1 kết quả:

Āī dí kǎ lā jì ㄚㄧ ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ediacaran period (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era