Có 1 kết quả:

Chéng běi qū

1/1

Chéng běi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) north city district
(2) Chengbei district of Xining city 西寧市|西宁市[Xi1 ning2 shi4], Qinghai