Có 1 kết quả:

Chéng kǒu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chengkou county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan