Có 1 kết quả:

Chéng gù

1/1

Chéng gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chenggu County in Hanzhong 漢中|汉中[Han4 zhong1], Shaanxi