Có 1 kết quả:

Chéng bù xiàn ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chengbu Miao autonomous county in Shaoyang 邵陽|邵阳[Shao4 yang2], Hunan