Có 1 kết quả:

chéng fáng ㄔㄥˊ ㄈㄤˊ

1/1

chéng fáng ㄔㄥˊ ㄈㄤˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

city defense