Có 1 kết quả:

bù tóu

1/1

bù tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wharf
(2) pier