Có 1 kết quả:

péi yǎng jī

1/1

péi yǎng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

culture medium