Có 1 kết quả:

péi yǎng mǐn

1/1

péi yǎng mǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Petri dish