Có 1 kết quả:

jī yīn gōng chéng ㄐㄧ ㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

genetic engineering