Có 1 kết quả:

jī yīn kù

1/1

jī yīn kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gene bank