Có 1 kết quả:

jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

genetic chromosome abnormality